Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини»

Шановні колеги!

17-19 жовтня 2012 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

відбудеться ІV (66) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини».

Під час роботи наукового форуму відбудуться пленарні та секційні засідання, навчаль
но-практичні майстер-класи та лекції відомих вітчизняних і зарубіжних вчених.

Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя щиро запрошує Вас взяти участь у конгресі.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: nmusic.org.ua

Для участі у конгресі необхідно до 7 вересня 2012 року пройти реєстрацію на сайті. Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску “Українського науково-медичного молодіжного журналу” (фахове видання ВАК України).

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНГРЕСУ:

•    абдомінальна і загальна хірургія (ABS)
•    акушерство та гінекологія (GYN)
•    англомовна секція (ENG)
•    анестезіологія та інтенсивна терапія (ANS)
•    біоетика та фізика живого (BIO)
•    біологічна та біоорганічна хімія (BIC)
•    військова медицина (MIL)
•    гастроентерологія (GAS)
•    гематологія (HEM)
•    геронтологія (GER)
•    гігієна та екологія (HYG)
•    дерматологія і венерологія (DER)
•    дитяча хірургія (CHS)
•    ендокринологія (END)
•    загальна і медична психологія та педагогіка (PSD)
•    загальна та неорганічна хімія (CHE)
•    імунологія та алергологія (IMA)
•    інфекційні хвороби (INF)
•    інформаційні технології в медицині (ITE)
•    історія медицини (HIS)
•    кардіологія і ревматологія (CAR)
•    клінічна фармакологія (CPH)
•    лінгвокультурологічний аспект професійної діяльності (LIN)
•    медична генетика (MGE)
•    медичне право (MLA)
•    мікробіологія та вірусологія (MIC)
•    медична біологія (MBI)    ?    морфологія і патоморфологія (MOR)
•    нанобіотехнології та наномедицина (NAN)
•    неврологія (NEU)
•    нейрохірургія (NES)
•    онкологія (ONC)
•    організація та економіка фармації (EPH)
•    оториноларингологія (ORL)
•    офтальмологія (OPH)
•    патофізіологія (PFI)
•    педіатрія (PED)
•    пластична хірургія (PLA)
•    професійні хвороби (PRO)
•    психіатрія і наркологія (PSY)
•    пульмонологія і фтизіатрія (PHT)
•    радіаційна медицина (RAD)
•    серцево-судинна і торакальна хірургія (CVS)
•    соціальна медицина і організація охорони здоров’я (SOC)
•    соціально-гуманітарні дисципліни (SHD)
•    спортивна медицина (SPO)
•    стоматологія (STM)
•    судова медицина (FOP)
•    технологія лікарських засобів (TEC)
•    травматологія і ортопедія (TRA)
•    урологія та нефрологія (UNE)
•    фармакологія (PHA)
•    фармацевтична хімія та фармакогнозія (PHC)
•    фізіологія (FIS)

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНГРЕСІ:
1.    Усна доповідь і публікація тез.
2.    Стендова доповідь і публікація тез.
3.    Публікація тез.
4.    Вільний слухач.

РОБОЧІ МОВИ КОНГРЕСУ: українська, англійська, російська.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: nmusic.org.ua
Для участі у конгресі необхідно до 7 вересня 2012 року пройти реєстрацію на сайті. Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску ‘Українського науково-медичного молодіжного журналу’ (фахове видання ВАК України).

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конгресі!
Рада СНТ імені О.А. Киселя

УМОВИ УЧАСТІ У КОНГРЕСІ
Всім студентам та молодим вченим, які бажають взяти участь у конгресі, необхідно до 7 вересня пройти реєстрацію на сайті nmusic.org.ua.
Тези, які не відповідають вимогам оформлення або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:
•    роботи, направлені для участі у конгресі, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
•    один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
•    у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
•    усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
•    тези не повинні містити таблиці і малюнки;
•    обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;
•    текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см;
•    параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
•    файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть ‘зберегти як’ та оберіть тип файлу ‘текст у форматі rtf’);
•    назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою та код секції (приклад: petrov_int.rtf).

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конгресі!

Leave a Comment

Trackbacks and Pingbacks: